Thông tin liên lạc
  • Tên công ty: BMTI PRECISION MECHATRONICS CO.,LTD
  • Tel: +86-10- 6473-667
  • Fax: +86-10- 6473-665
  • Email: jcsjm@worldbrandcorp.com
  • Địa chỉ nhà: No.4 Wangjing Road, Chaoyang District, Beijing, China
  • Mã bưu điện: 100102
Contact form
Product Catalog